Min ønskeliste (0)

Myke møbler

Myke møbler

En god og gjennomtenkt løsning med myke mø;bler, skaper unike muligheter for rom med stor fordypning og konsentrasjon. Er behovet stor aktivitet og lek, kan myke møbler også brukes til mer bevegelse og motoriske leker. Deres behov definerer løsningen.

Et behagelig inneklima er viktig for både barn og voksne. Støydemping kan også oppnås med myke møbler, tepper, lys og akustisk paneler.

Myke møbler, som sofaer og putekroker, er med på å skape en varm og hjemlig atmosfære. Myke møbler er støydempende og gir et behagelig inneklima. Det rolige miljøet understøtter dessuten læring og utvikling, samt minsker stress.

Les mer

Husk at UNIQA stiller sin ekspertise til rådighet for deg