Min ønskeliste (0)

Pedagogiske møbler

Pedagogiske møbler

Gir barn verktøy til å erobre verden

Rommenes innredning og møblering skal inspirere barn til å eksperimentere og utforske, så de vil tilegne seg ny kompetanse. Med UNIQAs pedagogiske møbler kan det skapes rom i rommet, med mulighet for lek i soner. Møblene vil utfordre barnas sanser og trene de motoriske evnene. Det gir bedre rammer for læring, utvikling, trivsel og sunnhet, samt et bedre arbeidsmiljø for de voksne. I forbindelse med utforming av innredningen, er det viktig at man har tenkt på alle aspekter, så barna møter så mange utfordringer som mulig via spennende, mobile og fleksible møbler. Sats gjerne på at møblene varierer fra rom til rom.

Les mer

Husk at UNIQA stiller sin ekspertise til rådighet for deg