Tilbake

Risikostyring

Risikostyring er avgjørende, og utvikles gjennom risikofylt lek. En høy lekeverdi (Lekeverdi) gir barna rammer der risikofylt lek inngår som en av mange former for lek.

Risikostyring styrkes av rammeverk med høy lekeverdi (Play Value)

Risikohåndtering er en forebyggende ferdighet som hjelper barnet med å håndtere risikosituasjoner gjennom hele livet. Mestring utvikles gjennom risikofylt lek (Lek) i barndommen, og barnets rammer bør derfor gjøre lekeformen tilgjengelig. Rammer med høy spilleverdi (Play Value) skaper grunnlag for spilleflyt med mange ulike spilleformer. UNIQA fokuserer på det faktum at risikofylt lek er en av dem.

Betydningen av det risikofylte beinet for risikostyring

Den risikofylte leken er lek hvor barna tester sine egne grenser og avverger risiko. Barn oppsøker naturlig nok denne typen lek, som kan bestå av flere ulike komponenter

  • Lek med høyder
  • Spill i høy hastighet
  • Lek med verktøy
  • Spill i nærheten av risikable gjenstander som vann eller et hull
  • Lek med risikoen for å gå deg vill
  • Spill der spillet faller vilt

Forstå grenser

Spenningen barna får i den risikofylte leken er omdreiningspunktet i barnets mentale og motoriske utvikling. Den risikofylte leken hjelper barna til å forstå sine grenser og kompetanser i forhold til miljøutfordringene de står overfor. Det er derfor svært viktig for barnas grenser og risikohåndtering i fremtiden.

Rammeverkets betydning for risikostyring

Den høye spilleverdien egner seg til mange former for lek. For at risikostyringen skal støttes best mulig, er det av stor betydning at det risikofylte spillet er en av disse. Det krever en hårfin balanse mellom risiko og sikkerhet, noe vi i UNIQA er klar over.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe