Tilbake

Selvstendighet

Trygge omgivelser med høy lekeverdi (Lekeverdi), inneholder barnets nærmeste utviklingssone. Det utvikler mestring av ferdigheter og handlingsevner, og styrker selvstendighet

Selvstendighet er utviklet i et rammeverk med høy lekeverdi (Play Value)

Selvstendighet er en livsviktig egenskap som lar en tenke, føle og handle i samsvar med egne ønsker, holdninger og vurderinger. Selvstendighet er derfor av stor betydning for en positiv utvikling og livskvalitet. Et miljø med høy lekeverdi (Lekeverdi) tilbyr en ramme hvor barnet kan balansere trygghet og selvstendighet i ulike former for lek (Lek).

Selvstendighet utvikles i samspill med fysiske og sosiale (sosiale) rammer

Sikkerhet og uavhengighet går hånd i hånd. Utviklingen av selvstendighet stiller krav til trygge omgivelser med positiv anerkjennelse. Selvstendighet utvikles i samspill med fysiske og sosiale rammer, og er avhengig av personlige og samfunnsmessige ressurser. Mulighet for å tilpasse rammene til barnets nærmeste utviklingssone, øker barnets mestringsfølelse og lyst til å delta selvstendig. Når barnet lærer å overvinne noe vanskelig, styrkes selvtilliten og mestringsevnen. Et eksempel på dette er konflikthåndtering. Det er gjennom konflikt at barnet kjenner på sine egne interesser og grenser, og oppdager at andre barn har andre behov. Barnet blir bevisst seg selv i samspill med omverdenen og må utvikle strategier for å håndtere konflikten.

Ramme med høy spilleverdi (Play Value) er et ledig rom med plass til trygghet og uavhengighet

Når man ser på utviklingen av selvstendighet, bør rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi) imøtekomme to skiftende behov; nærhet og utforskning. Vi mener at trygge, voksne rammer med rom for ulike former for fri lek er optimale forutsetninger for å utvikle selvstendighet. Her kan barnet, med eller uten støtte, f.eks. engasjere seg i imitasjonsspill, konflikter og risikospill, og ubevisst trene ferdigheter som støtter en selvstendig hverdag.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe