Tilbake

Å svinge

Husker er et klassisk og veldig populært verktøy på lekeplasser, der barn elsker å svinge fort, sakte og snu seg. Det er en morsom aktivitet som er bra for både barn og voksne da den trener sansemotorikken og gir sansenæring til hjernen. I tillegg brukes husker ofte som en del av sanseintegreringstrening for barn med spesielle behov.

Huskens lekeverdi (PLAY)

Huske fungerer både som et sosialt og et risikabelt spill (PLAY). Når barnet utfordrer seg selv på husken gir det et spenningselement som kan utvikle barnets risikohåndtering og følelse av egne grenser. Den sosiale leken oppstår når barna bruker husken sammen. Barna lærer (LEARN) her sosiale spilleregler som er sentrale for sosial utvikling. Det skjer bl.a. når de skal korrigere hverandre i hvor høyt eller fort de svinger, må finne ut svingskifter, eller hvordan de kan sitte mer på husken og koordinere bevegelsene sine.

Sensorimotorisk utvikling

Gyngebevegelser gir vestibulær, proprioseptiv, taktil og visuell stimulering, som gir næring til hjernen og støtter en positiv utvikling. Barn utvikler sansemotorikk når husken skal flyttes, da det her er behov for at fin- og grovmotoriske muskelgrupper involveres i et komplisert samarbeid med informasjon fra sanseapparatet.

Husker for barn med spesielle behov

En sengehuske kan gi barn med nedsatt postural kontroll evnen til å svinge og motta viktige sansestimuli. Rolige og lineære gyngebevegelser kan virke beroligende for barn med autisme. Når husken har en omsluttende egenskap, legges det til en jordingseffekt, slik at barn med en tendens til vestibulær overstimulering kan svinge.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe