Tilbake

Å skli

Å skli går aldri av moten og er en av de mest populære aktivitetene i et lekeområde. Det er en lekefunksjon som stimulerer sansemotorikk, sosiale ferdigheter (sosial) og risikohåndtering, som er tre elementer som styrker selvstendig og meningsfylt aktivitetsdeltakelse. Lekefunksjonen kan enkelt utvikles slik at den forblir spennende for barnet. Dette kan gjøres ved å involvere ulike sklier, som spiralsklier og tunnelsklie, eller ved at barnet varierer sin måte å skli på.

Skyvemuligheter øker spilleverdien

Skyvestenger, glatte bakker og sklier, inviter til å skli som en del av spillet (Spill). Når rammer inviterer til ulike lekefunksjoner og variasjon av disse, styrkes lekeverdien, samt utviklings- og inkluderingspotensialet. Utviklings- og inkluderingspotensialet avhenger bl.a av design av lekeapparater. Spiralskred og tunnelskred øker f.eks. risikohåndtering, mens doble lysbilder kan gjøre det lettere å skli med en omsorgsperson.

Gliding trener barns risikohåndtering

Risikostyring hjelper barn å navigere i risikofylte situasjoner. Det er bl.a. gjennom risikospill som barn lærer å lytte til sine egne grenser, til problemfri og å vurdere risiko. I tillegg utvikles barns selvstendighet og selvtillit når de klarer å takle en risikofylt situasjon. Høyde, hastighet og den glatte overflaten er spennende elementer i lekefunksjonen som trener risikostyring.

Lekefunksjonen stimulerer sosiale og kommunikative interaksjoner

Når barn deler et lekeverktøy, trenes sosiale (sosiale) og kommunikative ferdigheter (sosiale). En dobbel berg-og-dal-bane lar barn skli flere samtidig og må sammen koordinere bevegelser og hastighet, noe som krever kommunikasjon og forståelse for personlige grenser. Likeledes trenes kommunikativ stemmegivning og sosiale regler (sosiale) når barn skal byttes på å skli, noe som støtter deltakelse i sosiale aktiviteter (sosiale).

Barns utvikling støttes av glidning

Sliding er en sansemotorisk lekefunksjon som kan styrke barns kroppsoppfatning og kontroll. Ved glidning utfordres balanseevnen, noe som understøtter den sansemotoriske utviklingen, hvor bl.a. balansesansen (vestibulæren) og muskelsansen (den proprioseptive) må samarbeide med musklene for å kontrollere bevegelsene og holde balansen. På spiralsklier forsterkes den vestibulære stimuleringen, noe som for noen barn er overstimulerende, mens det for andre er morsomt og givende. For å styrke rammeverkets Lekeverdi og inkludering av ulike behov kan det derfor være aktuelt å ha flere typer skyveutstyr tilgjengelig.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe