Tilbake

Termoplast/ Asfaltmerking

Skap rom for lek og læring

UNIQA har de beste produktene på markedet og bruker dem til å lage løsninger med fokus på motorikk, utvikling, lek og læring. Ved hjelp av asfaltmaling kan vi skape forbedrede utemiljøer der barn kan motiveres til fysisk aktivitet; det fremmer læring og gir ny energi til undervisning. Her skapes bevegelse i hverdagen og unike muligheter for å involvere utelekemiljøer i undervisningen.

Undersøkelser

Vi vet fra forskning at de aller fleste barn lærer bedre og husker hva de har lært når de flytter. Helt i tråd med den nye skolereformens krav om minimum 45 min. trening på dagtid, våre asfaltmaling og utemiljøer er bygget på en måte som gjør det mulig å kombinere læring, lek og bevegelse.

Motivene

Motivene finnes i mange forskjellige farger og med mange muligheter for bokstaver, tall og mer utfordrende former for bruk i læring. Den er enkel å montere og er veldig fleksibel å jobbe med.

Asfaltmaling er en enkel og effektiv løsning for å skape et dynamisk lekemiljø. Den kan fungere alene, men kan også kombineres med mer tredimensjonale lekeplasselementer. Det er også enkelt å bygge på dersom det blir bestemt at et større område må bygges ut.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg