Tilbake

Vannlek til Klassiske Lekeplasser

All bevegelse og sanseerfaring med kroppen stimulerer hjernen og er læring for barnet. Vannlek gir mange muligheter for læring. Her er det mulig å trene ferdigheter i skjenking og måling, hvor hånd- og armmuskler må lære seg å jobbe med stor presisjon. Barna kan lære om vannets krefter, hvordan ulike materialer synker eller flyter, og hvordan noe kan fiskes opp og kastes tilbake i vannet. Eller barna kan utforske vannets evne til å finne veien – uansett hvilken hindring det må passere. Det er gjennom sansene barna får kunnskap om seg selv og verden.

 

Vandlek - Proludic
Elbe-Serien
Vandlek - Proludic

Vandlek - Proludic

- Proludic forhandles med stolthet og enerett av UNIQA i Norden

 

Elbe-Serien

Elbe-Serien

- HABA Pro forhandles med stolthet og eksklusive rettigheder af UNIQA i Norden

 

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg