Tilbake

Donasjonssamarbeid

UNIQAs donasjonsnettverk er til fordel for frivillige organisasjoner, fritidsklubber, frivilligsentraler, skoler, idrettsklubber og mange flere

Donasjonsnettverket vårt

Gjennom vårt donasjonsnettverk hjelper vi og utgjør en forskjell for noen som kan ha nytte av produktene som vi ellers har endt opp som avfall.
Samtidig er vårt donasjonssamarbeidsnettverk et initiativ som vil gagne vår bærekraftige utvikling mot en mer sirkulær økonomi.

For å hindre at produktene våre blir kastet, har vi avtalt med våre kunder at de kan returnere produktene sine når de ikke lenger er i bruk.

Møbler som er i god stand doneres bort til vårt donasjonsnettverk og møblene som ikke lenger kan brukes prøver vi så godt som mulig å resirkulere materialene fra.
På denne måten drar vi nytte av begge:

- Miljøet

- Samfunnet 

- Den sirkulære utvikling

Kommer du til å bli vår neste donasjonspartner?

Hos UNIQA hjelper vi gjerne der det trengs. Derfor utvider vi stadig donasjonsnettverket vårt slik at vi kan hjelpe enda flere mennesker i fremtiden.
Høres det ut som noe du kunne tenke deg å være med på, meld deg på for å bli en del av donasjonsnettverket vårt, så kan vi ta vare på miljøet sammen.
Det er ganske enkelt og GRATIS!

Det eneste vi trenger fra deg er:

Navn på kontaktperson
E-post som vi kan kontakte deg på når vi har noen returmøbler
En kort beskrivelse av hva du primært ønsker å bli tilbudt (bord, stoler, benker, huskesett eller lignende)

Når du har meldt deg inn i vårt donasjonsnettverk, vil du bli kontaktet jevnlig når vi har noen donasjonsprodukter klare.
Så er det bare å svare tilbake på om det er noe du ønsker å motta eller ikke, og så står vi for resten.

Folkeskove