Tilbake

FN´s Global Compact

Vår etikk og moral

Hos UNIQA har vi høy etikk og moral, og vi tar ansvar for planeten vår. Vi vet at vi bidrar til forurensning, men vi prøver hele tiden å handle på, lære av og tilpasse oss endringene og utfordringene som er i samfunnet vårt. Derfor er bærekraft sentralt for UNIQA. Vi streber etter å være bærekraftige i alle aspekter av virksomheten vår og ut i verdikjeden vår, og vi stopper ikke før vi har nådd målet vårt. Dette fordi det er viktig i forhold til den påvirkningen vi kan ha til slutt. Det er derfor viktig at bærekraft ikke bare er noe vi snakker om, men noe vi handler etter.

UNIQA å medlem af FN Global Compact

 

Hos UNIQA streber vi etter å drive et ansvarlig, etisk og transparent selskap. Vår forpliktelse til å være et ansvarlig selskap fremheves gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact. FNs Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige bedrifter, som setter et felles rammeverk for hvordan man skal opptre som bedrift. Gjennom vårt medlemskap støtter vi FNs Global Compacts 10 prinsipper, som er bygget rundt de fire pilarene: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Code of Conduct

Hos UNIQA har vi etablert en Code of Conduct, som omfatter de 10 prinsippene i FNs Global Compact. Våre etiske retningslinjer omfatter spørsmålene som er viktige for våre interessenter, og reflekterer samfunnets normer og verdier, samtidig som de støtter våre ansattes velvære.
Klikk her for å lese hele UNIQAs code of conduct