Tilbake

Snoezelen / Sanserum

Et Snoezelen-rom er et rom som er bevisst og konsekvent utformet slik at det blokkerer ytre stimuli. I rommet er det mulighet for å bearbeide inntrykk i en avslappet atmosfære og det gir både barn og voksne tid til ingenting.

Fantasyordet "Snoezelen" kommer fra nederlandsk og kombinerer de to engelske verbene "to snoo-ze" og "to doze". Begge betyr "dusse", "ta en lur".

Småbarn og barnehagebarn

Barn mellom ett og seks år trenger nok tid til å bearbeide opplevelser. De oppfatter miljøet med alle sansene sine og blir bokstavelig talt oversvømmet med en rekke ufiltrerte inntrykk.

Skap en rolig og sensuell innlevelse

Bruk de unike sanserommene til å skape ro blant barna. Sanserommet er spesielt egnet for inkluderingsbarn til å fordype seg på en helt ny måte.

Det er også et godt rom for å skape ro blant mange barn på en gang, samtidig som de får mulighet til å fordype seg i egne og andres sanser.

Guide til sanserom

Bruk av plass
Skap et univers der sansene kan utvikle seg.

Sanserum er med på å utvikle det enkelte barn.

Våre produkter trener alle slags sanser.

Kognitiv læring
Oppnå kroppslig kognitiv læring i vårt sanserom.

Barna får dypere innsikt i egne sanser, som å føle, se, høre mm.

Rom for læring
Et godt barnemiljø kan understøttes av møbler som inviterer til lek og læring for å fremme barnets utvikling.

Læring kan integreres i hverdagen gjennom en allsidig møbeldesign.

Materiale
Natur- og kunstprodukter har ulike egenskaper.

Still krav til riktige overflater og lys som stimulerer sansene.

I tillegg dekke behov som enkel rengjøring og lang holdbarhet samt et godt og sunt inneklima.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg