Tilbake

Kritttavler

Kritttavler for læring

Pedagoger og lærere bruker krittavler i undervisningen, det kan være alt fra alfabetet og de første tallene 1 til 10, til en tegning der pedagogen eller læreren kan tegne og forklare.

Barns oppmerksomhet rettes mot tavlen når de skriver, forklarer og illustrerer.

 

 

Undervisningen er basert på tavle, i klasserommene som har krittavle eller annen type tavle. Tavlen er et genialt verktøy for å skape et fellesskap rundt undervisning.

Kridttavle hvor en lære laver regnestykker Kridttavle hvor en lære laver regnestykker
Kridttavle et barn tegner på Kridttavle et barn tegner på

Kridttavler til barnetegninger

Barn elsker å tegne og lage kruseduller. På krittavler kan de tegne om og om igjen, alt som skal til er en tavlesvamp og mye kritt i fine farger. Barns kreativitet og lyst til å være kreativ styrkes ved å ha en krittavle, eller andre tegneverktøy fritt tilgjengelig.

Tegnekonkurranser samt tegning og gjetting er et godt tilbud til aktiviteter som kan gjøres med krittavler.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg