Tilbake

Alfabet, Lydrette Ord, Rim og Remser

 

Fokus på lydrette ord og det kommunikerende motiv

Sprog og Kommunikation 

Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver imødekommet, brugt, stimuleret og udfordret. Gode, visuelle læringsmiljøer motiverer børnene og understøtter pædagogernes arbejde med børnenes sprogudvikling. Det har inspireret  os til at udvikle visuelt sprogstimulerende billeder, rim, remser mm. som er tiltænkt altid at være synligt tilgængelige og placeret i børnehøjde i daginstitutionernes læringsrum.

Inviterer til samtale

Billederne inviterer børnene til at samtale om motiverne og gør dem nysgerrige på både det talte og det skrevne sprog. Der er ord på alle vores motiver, for at gøre børnene opmærksomme på, at der til alle ting knytter sig et ord og et ordbillede.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig