Tilbake

Tal, Former og Farver

Børns tidlige matematiske færdigheder og kompetencer er helt centrale for deres videre læring i skolen og i livet, og derfor er det også et krav, at der arbejdes med matematisk opmærksomhed i dagtilbuddene. Med gode, matematiske motiver i børnehøjde, hjælpes børnene godt på vej i deres selvstændige læring og udvikling, og de voksnes daglige, pædagogiske arbejde med tal, former og farver understøttes.

I vores matematiske motiver er der fokus på både tal, talord, tælleteknikker og udfordringer til de mere talstærke børn.

Tal og Tegn

Matematik i Naturen

Regnbuens farver

Urskiver

Tæl

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig