Tilbake

Ballbinger

Unike ballbaner for sport og aktiviteter

Skape rammer som utvikler mennesker med bevegelse, idrett, lek og lek enten på den offentlige lekeplassen i byen, på skolen, på fritidsinstitusjonen, i barnehagen eller i borettslagets lekeområde. Det er viktig for dine barn og unge å komme seg ut i frisk luft. En multibane gir mye trening og moro i hverdagen. Flerfelt kan danne rammen for samling, både barn og voksne, i friminuttene, på fritiden eller i helgene. Sport og trening er viktig fordi det øker helsen og selvtilliten til alle som benytter seg av muligheten.

Historien til ballbingen

Hvis man ser på multibaner i historisk perspektiv, startet de som enkle fotballbaner med et fotballmål i hver ende og om det gikk helt vilt, en basketballkurv montert på toppen eller bak målet. «Multi»-elementet var ikke en naturlig del av hensynet da man begynte å tenke fotballbaner i borettslag, klubber, skoler mv.

Dette har imidlertid endret seg over tid, ikke minst på grunn av mulighetene som ligger i forbedrede flerfeltsdekke. I stedet for kalde og sterile stålbur med den for det meste støyende og til tider smertefulle asfalten, kan man nå få flere baner med samme overflater som brukes til fallflater på lekeplasser. Her snakker vi ikke sand, selv om sand kan være utmerket for både fotball og volleyball, men i stedet gummibelegg og kunstgress som sammenlignet med tidligere belegg inviterer til andre former for sosialisering som utendørs fitness, crossfit, parkour, dans, skateramper , løpebaner osv. I tillegg til de aktive funksjonene kan multibaner, og ikke minst gjengene deres og miljøet rundt, brukes som møteplass for folk i alle aldre

Mulighetene for alle disse unike og fleksible aktivitetene er nærmest uendelige og med vårt unike program i multibaner har vi laget alt fra miniballbaner og pannebaner over multiarenaer til takløsninger. Vi har til og med integrert læringsmiljøer og laget utendørs klasserom med flerfeltssystemet vårt

Sosial trivsel og helse skapes enkelt med flerfelt

Viktige faktorer som sosial trivsel og helse står i høysetet, både i bedrifter, kommuner, institusjoner og andre. Helseproblemer, som fedme, har vært økende de siste tiårene, et problem som har blitt observert siden barndommen. Den digitale verdenen vi lever i har gjort betydelig mye for vanene våre når det kommer til bevegelse og aktivitet. Nettbrettet er den enkle underholdningen, både for barn og voksne. Sosial velvære er knyttet til helsegevinster. I en undersøkelse mener 75 % av våre kunder at multibanen har skapt et sosialt samlingspunkt for alle, og 41,67 % sier at multibanen har bidratt til å aktivisere folk som normalt ikke beveger seg. Utendørs samlingspunkter og åpne fellesarealer inviterer til fellesskap. Den sosiale betydningen av multibanen er stor for både klubber og for nærområdet. En av våre flersporsreferanser sa at de var på utkikk etter følgende «En sosial bolig for byens ungdom». I vår studie fant vi ut at selv om hver kunde hadde sine egne grunner for å velge et flerfelt, er det tre ting kundene er enige om:

  • Ballbingen har gitt nytt liv og et friskt pust til området.
  • Ballbingen er et samlingspunkt for alle og inviterer til nye vennskap.
  • Ballbingen fremmer bevegelse og aktivitet.

"Trening kan trenes hele året og holder unge mennesker borte fra datamaskinene sine og gir dem en frisk og sunn fritid."

Kundene ble spurt om hvor viktig multibanen var, her svarer 50 % at den har «Stor betydning» og 40 % svarer «Veldig viktig og stor betydning». Det er helt klart en avkastning som påvirker de sosiale verdiene i nærområdene. Mer liv og fellesskap oppleves på tvers av befolkningsgruppene i nærområdet.

Aktivitet for alle aldre

Aktivitetsmulighetene er mange med flerfelt, og rammeverket kan få alle med i spillet, uansett alder og nivå. Samfunnet utvikler seg mot en mer stillesittende hverdag. Som nevnt tidligere er overvekt og psykisk helse et samfunnsproblem som må forebygges. Mange kommuner, skoler og foreninger er klar over at inaktivitet definitivt ikke er veien videre.

Bevegelse og trening er en viktig faktor og med en kondisjonstrend på topp. Kondisjonstreningen har også begynt å bevege seg ute. Ungdom og voksne ser etter utendørstrening og multibanen er et opplagt alternativ med de mange mulighetene for ulike kombinasjoner. Ballspill på banen kan kombineres med treningsutstyr, utstyr for crossfit og parkour, skateramper og andre aktive alternativer.

Banene kan brukes hele året og vedlikeholdet er nesten ikke-eksisterende. Flertallet av kundene våre har lokalisert multibanen slik at alle i nærområdet kan bruke den.

Multibaner skaber mere værdi til foreninger og klubber

Flerfelt gir ikke bare tilbake til de som bruker banen. Det er dokumentert at klubber og foreninger har mulighet til å komme i kontakt med ikke-organiserte ballspillere og utøvere generelt. Målene som settes internt i organisasjonen trenger verktøy for å nå. Multibanen har vært et virkelig godt verktøy for mange og deres forventninger til banen er ekstremt positive.

  • 1/5 sier at multibanen har økt interessen for foreningslivet enda mer.
  • Internt opplever man at medlemmene bruker mer tid i klubben eller forbundet – både før og etter trening. Kursene inviterer til opphold i klubben/foreningen i ukedager og helger og brukes flittig både på dagtid og sene kveldstimer.

Investeringsmuligheter

Hvordan kan du realisere et flerspor i ditt eget nærområde? Hos oss kan du enten lage en avdragsordning, en leiekontrakt eller direkte betaling. Av de spurte hadde 35 % mottatt støtte enten lokalt eller gjennom fond. Et fond som vi anbefaler deg å søke på er Nordea-stiftelsen. Det hjelper klubber, foreninger osv. med støtte til prosjekter som fremmer det gode liv innen helse, trening, natur og kultur.

Les mer om hvordan du kan realisere et flerspor, som hjelper både medlemmer og ditt nærområde her: www.nordeafonden.dk

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg