Min ønskeliste (0)

Stibygging

Stibygging

Vil gi en mye bedre opplevelse

Vi hjelper med belegget på stibyggingen din blir en solid overflate hele veien for å sikre at barnevognen, rullestolen og rullatoren kan bevege seg. Vi anbefaler at stibyggingen får en bredde som sikrer at disse hjelpemidlene kan møtes og passere hverandre. 1,20 meter.

Det er ingen begrensning for hvor lang stien kan være, og hvis stien er i skråninger har vi også muligheten til å utstyre stien med sikkerhetsgjerder.

En oppgradering av stien med trapper og klopper vil gi turen en mye bedre opplevelse, og flere vil kunne ta turen nettopp hit.

Det er Ikke bare å grave ut en sykkelsti. Mange av dem må gjøres så vedlikeholdsfrie som mulig.

En tur eller gå langs vakre skogstier med trær i høstfarger kan være gunstig for både kropp og sjel.

  • Bedre folkehelse
  • Ulike vanskelighetsgrader
  • Kan kombineres med pumptrack
  • Tilpasset stedlig terreng

Inspirasjon til stibygging

Lange stier i terreng
Stier over vannløp
Stibygging av skogsti