Tilbake

Fjordveien Barnehage lekeplass

Fjordveien Barnehage i Bærum kommune åpnet i 2016. Lekeplassen og områdene utendørs er utformet med tanke på at arealene skal være til glede for offentligheten også etter barnehagens stengetid. Det ble lagt vekt på skjermede, oversiktlige og trygge lekearealer for de aller yngste barna Ideen av den urbane lekeplassen er at lekearealene skal gi barna sosial trening og øvelse i å orientere seg i sine fysiske omgivelser, samtidig som barna får motorisk trening og utfoldelsesmuligheter. Barna vil kunne boltre seg blant spennende skulpturer og lekeutstyr.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg