Tilbake

Hornsyld skole

Hornsyld skole har fått en helt ny skolegård, hvor det er rom for lek og bevegelse. Den urbane lekeplassen med urbane klatrestativ og gummiputer har blitt en sikker hit blant skolens elever. Skoldegården har også fått en infinitybane og et lite ballbur hvor pannen kan spille.

Anbefaling

«På en solrik morgen våren 2014 skjedde det noe helt spesielt. Midt i vår tradisjonelle morgensang begynte barna å klappe og de klappet – så det runget over hele skolen. Jeg som rektor fortalte elevene at vi hadde signert en kjøpsavtale om ny lekeplass. Da ordet lekeplass hørtes gjennom auditoriet vårt, begynte elevene å klappe.»

«For elevene var dette startskuddet for våre helt fantastiske lekeområder. Før denne utlysningen har det vært mange timer med arbeid – fra første idéfase til innvielse av uken frem til sommerferien 2014. De mange timene med arbeid har vært verdt all innsatsen.»

"Vi insisterer på at UNIQA har levert produktet for den beste vurderingen. Vi har fått gode og profesjonelle råd gjennom hele prosessen – på denne måten unngikk vi evt. feil valg av materialer, farger og plassering av verktøyene.»

«Velforberedte møter med fagtegninger med ideer til plassering og valg av verktøy. Digitale bilder, som viste de ulike fasene i opparbeidelsen av lekeområdene. Vi har hatt prøver av materialene i våre hender, sammen med en god og grundig forklaring av grunnmaterialene - hvor de kommer fra, hvor de lages, sikkerhet, levetid osv."

«Gjennom en «vinn-vinn» opplevelse – til beste for oss alle, barna & foreldrene, skolepersonalet og ikke minst nærområdet vårt i Hornsyld».

«Lekeområdene har absolutt fått en spesiell plass i vårt nærmiljø og ikke minst i elevenes fritid og i læringssituasjoner!»

- Tina Grønborg Hansen, skoleleder

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg