Tilbake

Sundbyøster Skole

Sundbyøster skole på Amager har i forbindelse med en gjennomgripende renovering og ombygging fått oppført et nytt frittliggende bygg «Remisen». Byggets 4000 m2 er fordelt på 4 etasjer og det skal fungere som skolehus med klasserom, tumlerom, rom for billedkunst, natur og teknikk, musikk, SFO og fritidsrom.

UNIQA har vært en viktig leverandør på prosjektet. Vi har levert både løse og faste møbler til lokalene, inkludert bl.a. undervisningsmøbler fra VS, oppbevaringsmøbler, møbler og inventar til fagrommene, personalmøbler, podier og sitteplasser til fellesarealene samt folie til informasjonsskilt. Alt i tett samarbeid med eksterne arkitekter og rådgivere.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg