Min ønskeliste (0)

Spillemidler til idrettsanlegg

Hva er spillemidler?

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles hvert år til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen, med myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet, som fordeler spillemidlene i din region. Ordningen er en del av statens satsning på idrett og fysisk aktivitet, og skal hjelpe til med å gjøre det mulig for alle å drive med idrett.

Kontakt oss om prosjektet ditt

    Email (lad dette felt stå tomt):

* Påkrevde felt

Hvem kan få spillemidler?

Det viktigste er at det er satsning på et anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De viktigste målgruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år), i tillegg er det viktig med anlegg som kan hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne å delta i idrett, samt å få personer som ellers er inaktive i aktivitet.

Idrettsanlegg som tilfredsstiller behovet barn har for fysisk aktivitet plassert i et lokalt miljø, hvor det kan benyttes av både organisert idrett og egenorganiserte, er spesielt prioritert. For ungdom er målet å få opp idrettsanlegg som utfordrer ungdommen og gir dem variasjon, samtidig som anleggene bør fungere som sosiale møteplasser. Det må være en mulighet for ungdommene selv å være med på å forme idrettsanlegget.

 

Hva kan du søke spillemidler på fra UNIQA?

Det er flere idrettsanlegg, og en type lekeplass, hos UNIQA som er kvalifiserte til å motta spillemidler:

 

Hvordan søker du om spillemidler?

Som hovedregel er det eieren av anlegget som kan søke om spillemidler, og den må sendes inn etter anlegget har fått forhåndsgodkjenning. Du sender inn søknaden elektronisk til den kommunen hvor anlegget ligger, men før du søker må du forsikre deg om at kommunen har registrert anlegget i sitt idrettsanleggsregister. Har du noen spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med oss!

 

Rådgivning i søknadsprosessen

Offentlige søknadsprosesser kan ofte være uoversiktelige og forvirrende når du ikke har gjort det før. UNIQA har erfaring med søknader for flere idrettsanlegg, og er behjelpelige med råd og veiledning dersom du trenger det. 

Få rådgivning nå

- bare fyll ut skjemaet