Tilbake

UNIQAs Konsept

UNIQAS VISJON

UNIQA ER SATT I VERDEN FOR Å SKAPE RAMMER SOM UTVIKLER BARN OG VOKSNE

OG

SKAPER HARMONI OG GLADIGE MENNESKER

UNIQAS FOKUSOMRÅDER

LAG UNIKE INNENDØRS- OG UTENDØRSMILJØER SOM SKAPER VERDI FOR BRUKERNE

DESIGN UNIKE LØSNINGER FOR UNIKE MENNESKER, MED FOKUS PÅ LÆRING, LEK, SOSIALISERING OG BEVEGELSE

 

UNIQAS UNIKE SORTIMENT

UNIQA HAR TIL OG MED DESIGNET ET HAV AV PRODUKTER OG AVTALER MED EKSKLUSIVE RETTIGHETER, NOEN AV VERDENS MEST INNOVATIVE SELSKAPER.

TOTALLEVERANDØR

UNIQA ER EN TOTALLEVERANDØR OG HAR MARKEDETS STØRSTE, MEST INNOVATIVE OG UTVIKLINGSOMRÅDE INNEN:

• LEKEPLASSER •
• SPORT OG BEVEGELSE •
• PARK OG BYROM •
• MØBLER OG LÆRING •
• SPESIELL INVENTARIS •

MÅLET MED UNIQA

LAGER UNIK RAMMEVERK …

• LÆRING •
MINDRE MOBBING •
EN MER BÆREKRAFTIG VERDEN •
HARMONI MELLOM FOLK •
BEDRE INKLUDERING / INKLUDERT MANGFOLD •
• SOSIALISERING •
UNIKE MØTESTEDER •
MINDRE KONFLIKTER •
POSITIVE SAMFUNN •

KUNDE HOS UNIQA

HVA KAN DU KREVE?

•UNIK TJENESTE OG RÅD, AV EKSPERTER •
UNIKE TILPASSEDE LØSNINGER SOM GJØR EN FORSKJELL •
UNIQA LEDERSKAP PÅ BÆREKRAFTSFELTEN OG TAR STORT ANSVAR FOR VÅRE HANSKER •
• UNIQA ER ALLTID DER FOR DEG! - FØR, UNDER OG ETTER SAMARBEIDET BÅDE •
ÆRLIGHET OG EN OPPRETTIG DIALOG •
EKSTRAORDINÆR GOD PRODUKTKVALITET OPP TIL 50 ÅRS GARANTI •

 
 
 
 

Helhedsløsninger

???

Overvejelser ved etablering af udearealer og indendørs indretning

Finansiering, leasing og leje

Play Fonden

Søg fondsmidler her

Leverandører

Brugerinddragelse

 

UNIQAs proces