Tilbake

Utvikling med øye-hånd koordinering

Rammer med høy lekeverdi (Play Value) inviterer til mange ulike former for lek og lekefunksjoner, hvor øye-hånd-koordinasjon trenes og utvikles naturlig.

Utvikling av øye-hånd-koordinasjon fremmes i rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi)

En godt utviklet øye-hånd-koordinasjon er viktig for barns selvstendighet og deltakelse i læring, læring (Play) og bevegelse (Move), som er aktiviteter som støtter barns helse og videre utvikling. I rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi) skapes rom hvor barna kan trene øye-hånd-koordinasjon som en naturlig del av leken.

Øye-hånd-koordinasjon spiller en viktig rolle for selvstendig deltakelse i meningsfulle aktiviteter

Vansker med øye-hånd-koordinasjon kan gi klønete bevegelser og redusere deltakelse i meningsfulle aktiviteter innenfor f.eks. læring, lek og bevegelse. Utvikling av øye-hånd-koordinasjon er derfor viktig for å kunne delta meningsfullt og selvstendig i hverdagens aktiviteter. For eksempel er det behov for godt visuelt og motorisk samarbeid ved spising, ball, skriving og klatring. Hver gang barn griper en ball, krever det:

  1. Øynene ser ballen
  2. Avstanden til ballen bedømmes
  3. Hånden strekker seg ut og griper ballen

Rammer med høy spilleverdi (Play Value) fremmer øye-hånd-koordinasjon

Rammer med høy lekeverdi (Play Value) inviterer til involvering av mange ulike former for lek og lekefunksjoner. Siden en stor del av barns utvikling skjer gjennom deres primære aktivitet, lek, gir det bare mening at barnevennlige rammer utformes med lekeverktøy som støtter viktige utviklingsområder. Det kan f.eks. være med på sansepaneler, klatrestativ og lekekjøkken, som alle inviterer til bruk og utvikling av øye-hånd-koordinasjon.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe