Tilbake

Hva har UNIQA allerede gjort?

UNIQA har satt en agenda. Vi ønsker å være ledende på miljøområdet!

Vi tar gjerne del i ansvaret med å ta vare på planeten vår, selv om det er en ekstremt vanskelig oppgave.

UNIQA i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn

 • Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
   
  Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
 • Årlig Klima og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel til UNIQA AS
 
   

Bærekraftig sortimentsutvalg

   
 • Enormt utendørs og innendørs utvalg av svanemerkede, resirkulerte, resirkulerte, miljømerkede og FSC® merkede produkter.

   
 • Norges største utvalg av upcyclede fallflater, kreativ gummibelegg og gummitopplag for takløsninger. Resirkulering av avfall ved å resirkulere gamle Nike gummisko og gamle bildekk.
   
 • Resirkulering og donering av gamle produkter er en naturlig del av vårt DNA. Vi sikrer enda lengre levetid for produkter som våre kunder ønsker å avskaffe ved å donere produktene til relevante «nye» brukere.
  UNIQA sørger også for avhending og håndtering av gamle produkter, og sikrer at de kan gjenbrukes i produksjon av nye produkter.
   

 

Lang holdbarhet / garantier på produkter er et av de beste tiltakene for å ta vare på miljøet nå. UNIQA gir opptil 50 års garanti på lekeplasser og 25 år på utvalgte møbler. Generelt har UNIQAs kvalitetsprodukter ekstremt lang holdbarhet, derfor gir vi også lange garantier. Det er mye bedre for miljøet at f.eks. stol og bord eller lekeplass varer 25 år i stedet for 5 år.

Bærekraftig leverandørvalg

Hos UNIQA tror vi at bærekraft er mer enn et klistremerke. Derfor er våre partneres holdning til miljø og bærekraft svært viktige parametere når vi skal velge hvilke selskaper vi inngår avtale med.

Solceller brukes i en stor del av våre partneres fabrikker som hovedenergikilde. Også her er UNIQA i front på miljøfeltet.

CO2-målinger

 • Hos UNIQA har vi over 1000 møbelprodukter som har CO2-målinger på produktnivå. Dette gir våre kunder mulighet til å vurdere hvert enkelt produkt opp mot hverandre og dermed vurdere hvilket produkt som har minst mulig påvirkning på miljøet.
   
 • UNIQA har inngått samarbeid med Growing Trees for å hjelpe oss med å plante balsatrær for erosjon og skogutvidelse i Ecuador. De raskt voksende balsa-trærne i Ecuador har mange fordeler, bl.a absorberer 4 ganger så mye CO2 fra atmosfæren som et klimatre i Danmark. I tillegg har platået også en positiv effekt på biologisk mangfold og grunnvann. Dette er fordi det er med på å stoppe tap av leveområder for dyr og planter, noe som er avgjørende for å oppnå en bærekraftig fremtid.

   

FN´s Global Compact

 

Intern Klimaindsats

 

Tekst