Tilbake

Plantekasser

Plantekasser i metall

Plantekasser i betong

Plantekasser i tre

Plantekasser i plast

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg

FSC-Sertifiseret kjedeproduksjon

Hos UNIQA tar vi ekstra hensyn til miljøet. Derfor er ikke vårt trevirke det eneste som er FSC-sertifisert, men vi er også en del av en FSC-sertifisert kjedeproduksjon, som sikrer et betydelig lavere avtrykk enn FSC-sertifisert tre. Gjennom den FSC-sertifiserte kjedeproduksjonen bidrar vi til at alle ledd fra frø til møbler har minst mulig negativ påvirkning på miljøet. På denne måten sikrer vi at alt treverket som kommer inn på vårt lager er FSC-sertifisert. Samtidig er UNIQA med på å beskytte og sikre gode levekår for både lokalbefolkningen og dyrene rundt om i verdens skoger.