Tilbake

Klatrestativer

Hos UNIQA er det et bredt utvalg av klatrestativ som inviterer til bevegelse, lek og sosialisering. Klatrestativer er utviklingsarenaer for barn, hvor helt grunnleggende ferdigheter bygges og finpusses. Bevegelse er sentralt i utforskningen av miljøet, og det er nettopp gjennom utviklingen av samspillet mellom motoriske ferdigheter med kognitive sentre at en fornyet forståelse av verden oppstår. Den frie kroppslige læringen, som klatrestativet stimulerer i stor grad, danner grunnlaget for erfaringsgrunnlaget som barn i alle aldre blir kjent med i møte med nye eller lignende miljøer.

Det er flere grunner til at det er bra for barn og unge, i ulike aldre, å leke i klatrestativ og utforske begrepet klatring i vid forstand. I tillegg til å styrke den enkeltes evner i krysskoordinasjon og bevegelse, utvikles konsentrasjonen og forståelsen av kroppen i rommet. Dette er et verktøy for både lek og trening med stimuli for læring, fysisk og motorisk utvikling, fellesskap og helse.

Klatrestativer Svanemerkede

 

 

Klatrestativer - Naturlegepladser

Klatrestativer - Urbane legepladser

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg