Tilbake

Samspill og Service

UNIQA / LARK

UNIQA tilbyr mer enn bare komplette tilbud ved forespørseler. Som spesialister innen utomhus prosjekter vil dere kunne dra nytte av vår kompetanse gjennom hele prosjektets faser, fra tilbud til planlegging, prosjektering og utførelse. UNIQA leverer komplette tilbud med/uten montering i henhold til kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Vi er ofte involvert i prosjekter før utlysning da vår kompetanse og erfaring verdsettes av eksterne arkitekter.

Forespørsler Prosjektfaser
Spesialdesign
Forespørsler Prosjektfaser

Forespørsler Prosjektfaser

God innvolvering av UNIQA sikrer effektiv tidsbruk

UNIQA er en komplett leverandør av utomhus prosjekter, vi ønsker å skape et tett samspill med LARK, totalentreprenør og kundene våre. Målet for hvert prosjekt er å optimere tidsforbruk og fremdrift, samt levere komplette og gode leveranser som fremmer økonomi i prosjektet.

 Brandengen Skole

Eksempel på hvordan UNIQA kan involveres i prosjektfasen

1

2

 komplett leveranse og utførelse:

1. Samspill med LARK
2. Samspill med LARK og totalentreprenør
3. Deltagelse i besluttningsmøter med byggherre, HENT og LARK

 

3

4

 

4. Lage forslag til alternative produkter, tegne opp og fargesette
5. Sikre at områdene og produktene er tilpasset LARK plan og sikkerhetssonene
6. Ferdig oppsatt område

 

5

6

Resultat

Ny Brandengen Skole

Nye Brandengen skole i Drammen er et miljøvennlig skolebygg i tre. Den nye skolegården er utstyrt med klatreelementer, balanseelementer, sklie, huske og trampoliner. Det er i tillegg levert bord og benker, og flott sykkelparkering med tak.

 

Spesialdesign

Spesialdesign

Processen rundt modifisering av apparater

Eksempel fra Rådhusparken Sola kommune, ny aktivitetspark i sentrumsområde. Rådhusparken fremstår som en grønn lungen bak det nye rådhuset midt i sentrum i Sola kommune. Parken består av et stort klatretårn, treningsapparater, interaktiv lek, sosial sone med benker og grillområde, lekehus, trampoliner og klatrelek for de minste.

Skisser / Krav

Inspirasjon

Prosess

1

Liten varebil må kunne køre under tårnet

Minst mulig faldunderlag for at bevare det grønne

Estetisk

2

Leverandør sendte inspirasjons bilder ut fra våre ønsker

Vi hadde nylig laget et lignende tårn som ble brukt som inspirasjon

3

Jobbet ut fra bilder og skisserte et tårn

I prosessen ble tårnet omgjort fra en rett linje til å bli en L-formasjon pga stabilitet

Godkjenning

Detaljer

Prosess

4

Fikk godkjent hovedkonstruksjon: 

- Høyder
- Tre tårn
- Overganger

5

- Sanselementer
- Klatrefunksjoner
- Åpninger
- Farger og materialer
- Funksjoner

- rn som ble brukt som inspirasjon

6

Etter at anbudet var vunnet ble det gjort endringer på sklie og gummidekket


Referencer

Brandengen Skole

 

 

Grorud barnehage

 

 

Gjøklep Ungdomsskole

 

 

Rådhusplassen Sola

 

 

Torvbråten Skole

 

     

Lysedammen

 

 


Bestill et utforpliktende løsningsforslag

Et løsningsforslag er en trygghet for at et leke- og aktivitetsområde blir en suksess.

Vi skaper gjennomtenkte uterom som inviterer til bevegelse og aktivitet. Områder som kan brukes av alle på tvers av alder, bakgrunn og interesser.

Vi skaper et unikt område med utgangspunkt i deres ideer og drømmer.

Fortell oss om ditt drømmeprosjekt – bestill løsningsforslag her

 


Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.