Tilbake

Den styrkede pedagogiske læreplanen

UNIQA designer med fokus på den styrkede pedagogiske læreplanen

Læreplanblomsten illustrerer de sentrale delene av Den styrkede pedagogiske læreplanen: Det pedagogiske grunnlaget og De seks læreplantemaene

Et verktøy for lærerstaben

Den styrkede pedagogiske læreplanen skal bidra til å heve kvaliteten i det pedagogiske læringsmiljøet. Den er forankret i den nye barnehageloven og pålegger barnehagen å lage en skriftlig pedagogisk læreplan for alle grupper barn i alderen 0-5 år. Læreplanen omfatter bl.a. samspillet mellom barn og personale, de fysiske og estetiske rammene, brede pedagogiske mål, De seks læreplantemaene, og Det pedagogiske grunnlaget.

Grunnlaget for det pedagogiske arbeidet

Det pedagogiske grunnlaget er grunnlaget for alt det pedagogiske arbeidet som oppstår i institusjonen, og består av ni vesentlige elementer:

 1. Lek
 2. Læring
 3. Barnas samspill
 4. Pedagogisk læringsmiljø
 5. Foreldresamarbeid
 6. Barn i utsatte posisjoner
 7. Tilkoblinger
 8. Barnesyn
 9. Utdanning og barneperspektiv

De seks læreplantemaene

De seks læreplantemaene tar utgangspunkt i et bredt læringssyn, med rom for læring (Lek) i lek, i daglige rutiner og i planlagte aktiviteter. De omhandler spesifikke kompetanseområder innen emosjonell, fysisk, språklig og sosial (sosial) utvikling, som er sentrale for barns trivsel, utdanning og læring (Lær). Læreplanens temaer er:

 1. Allsidig personlig utvikling
 2. Sosial utvikling
 3. Kommunikasjon og språk
 4. Kropp, sanser og bevegelse
 5. Natur, friluftsliv og vitenskap
 6. Kultur, estetikk og fellesskap

UNIQA skaper fysiske og estetiske rammer som støtter de seks læreplantemaene

Barnehageloven slår fast at «arbeidet med det fysiske, psykiske og estetiske barnemiljøet i barnehagen skal integreres i det pedagogiske arbeidet med etablering av pedagogiske læringsmiljøer». Det er viktig at rammene best støtter barnas trivsel og læring (Lær), og inkluderer barnas perspektiv. Barna skal føle seg inspirert og utfordret, utvikle sosiale relasjoner (Social), og involvere bevegelse (Move) i hverdagen. UNIQA skaper et rammeverk med fokus på barneperspektivet og fire verdier: Bevege seg, Sosialt, Lek og Lær, som alle støtter opp om den styrkede pedagogiske læreplanen. Derfor har vi utarbeidet inspirasjonsmateriell for hvordan de fysiske og estetiske rammene kan understøtte De seks læreplantemaene:

Den allsidige personlige utviklingen

 

Sosial utvikling

 

Kommunikasjon og språk

 

Kropp, sanser og bevegelse

 

Natur, friluftsliv og vitenskap

 

Teater og rollespill

 

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe