Tilbake

Emosjonell utvikling

Gjennom kontakt med voksne og andre barn blir rammer med høy lekeverdi (PLAY) en møteplass hvor følelsesmessige kompetanser som empati og følelsesregulering styrkes.

Emosjonell utvikling næres i et rammeverk med høy lekeverdi (PLAY)

Det er i barnets møte med voksne og andre barn at essensielle følelsesmessige kompetanser utvikles og pleies. Hos UNIQA ser vi et rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi) som en møteplass for barn og voksne, hvor utvikling av emosjonelle kompetanser og ferdigheter styrkes.

Betydningen av emosjonelle kompetanser for livskvaliteten

Emosjonelle kompetanser er helt grunnleggende for en persons velvære, sosiale interaksjon (SOCIAL), dannelse og muligheter på sikt. Kompetansene omfatter bl.a. evnen til å avkode andres følelser, sanse og selvregulere egne følelser, samt å vise og føle empati. Svake emosjonelle kompetanser kan komme til uttrykk ved at barn har problemer med å tilpasse aktivitetsnivå og atferd til en situasjon. Når barnet har en sunn følelsesmessig utvikling og kompetanse, ses det bl.a. ved dypere og lengre varige vennskap, situasjonsforståelse og følelse for barnet selv. Læreplanstemaet om allsidig personlig utvikling peker på viktigheten av emosjonell utvikling, ved å inkludere levedyktighet (empati og emosjonsregulering) som ett av tre hovedområder i læreplantemaet.

Følelsesmessige kompetanser pleies og utvikles i et rammeverk med høy lekeverdi (PLAY)

Rammer med høy lekeverdi (PLAY) skaper et sted hvor barn kan møtes i lek (PLAY) med andre barn og voksne. Møtene kan styrke barnets emosjonelle kompetanser, der barna utforsker og samhandler med omverdenen gjennom lek. Barnet vil i samspill med voksne eller barn få emosjonelle ferdigheter i lek og stimulere deres utvikling. Det kan bl.a. skje ved å reflektere over andre, delta i lagspill, få anerkjennelse, avkode andres følelser, og få verbal støtte fra voksne og barn på lekeplassen eller i barnehagen.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe