Tilbake

Finmotorisk utvikling

Rammer med høy lekeverdi gir mulighet for variert lek (PLAY), som styrker barns finmotorikk, og støtter både selvstendighet og deltakelse

Finmotorisk utvikling i rammer med høy lekeverdi (PLAY)

Finmotorikk beskriver mestring av bevegelser (MOVE) i kroppens små muskelgrupper; føtter, ansikt og hender. Finmotorikken til hendene er avgjørende for vår utvikling, uavhengighet, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Vi mener at et miljø med høy lekeverdi (Lekeverdi), naturlig lar barn inkludere ulike former for lek (Lek) som støtter finmotorisk utvikling av hendene.

Finmotorikk

Finmotorikken i hendene støttes gjennom trening av muskelstyrke, og utvikling av grep, hånddominans, manipulasjon, presisjon og bilateral koordinasjon. Ved gjentatt bruk av finmotoriske bevegelser (MOVE) lagres bevegelsene i muskler, ledd og hjerne, og blir over tid automatisert. Dersom den finmotoriske utviklingen av hendene ikke er tilstrekkelig, kan det ha betydning for barnets selvoppfatning og evne til å mestre i lærersituasjoner, som f.eks. å kle seg, spise og skrive kan være tungvint.

Den finmotoriske utviklingen og høy lekeverdi (PLAY)

Den finmotoriske utviklingen skjer i samspill med omgivelsene i spedbarnsstadiet, og fortsetter primært til seksårsalderen. Fra å være refleksbasert blir ferdighetene mer viljestyrt over tid, og trenes best opp gjennom hverdagslige aktiviteter. Siden lek er barnas primæraktivitet, og utvikling skjer i samspill med omgivelsene, gir det bare mening at det er fokus på finmotorikk når man designer med høy lekeverdi (Lekeverdi) for barn. For eksempel trener klatrevegger og klatrestativ muskelstyrke, koordinasjon og grove grep, mens sandlek, vannlek og musikkinstrumenter trener presisjon, koordinasjon og finere grep.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe