Tilbake

Fysisk og psykisk helse

Rammer med høy lekeverdi (PLAY) har helsefremmende egenskaper da de stimulerer til lek (PLAY), bevegelse (MOVE), sosialisering (SOCIAL) og læring (LEARN)

Rammer med høy lekeverdi (PLAY) kan fremme barns helse

UNIQA skaper et rammeverk med høy lekeverdi og fokus på helse. Vi inkluderer lek (PLAY), sosiale interaksjoner (SOCIAL), læring (LEARN) og bevegelse (MOVE) i designene våre. Disse komponentene har alle helsefremmende egenskaper.

Lek og helse

Ramme med høy lekeverdi (PLAY) er et frirom hvor barnet aktivt kan delta i sin primære og mest meningsfulle aktivitet; lek, som fremmer mental helse. I tillegg er lek sentralt i sosiale fellesskap (SOCIAL), bevegelse (MOVE) og læring (LEARN).

Bevegelse & Helse

Det gis naturlig rom for spilleformer som inneholder bevegelse (MOVE) i rammer med høy spilleverdi (PLAY). Det øker fysisk og mental helse, ettersom bevegelse (MOVE) styrker personlige, sosiale (SOCIAL) og motoriske ferdigheter, og reduserer risikoen for overvekt og sykdom.

Sosiale interaksjoner (SOCIAL) & helse

Rammer med høy lekeverdi (PLAY) gir barna en møteplass hvor sosiale relasjoner etableres og ferdigheter trenes opp. Barnets sosiale relasjoner (SOCIAL), fremmer en fellesskapsfølelse som har stor betydning for barnets psykiske helse. I tillegg utvikler relasjonene barnets vitale, sosiale ferdigheter (SOCIAL).

Læring (LEARN) og helse

Å mestre hverdagsaktiviteter og livets utfordringer styrker psykisk helse, men krever læringskompetanse. Rammer med høy lekeverdi (PLAY), skaper et rom der barn kan involvere ulike former for lek og gjennom dette lære viktige ferdigheter som støtter dem gjennom livet.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe