Tilbake

Grovmotorisk utvikling

Rammer med fokus på høy grovmotorisk lekeverdi (PLAY), støtter den grovmotoriske utviklingen, som har stor betydning for barns utvikling og helse.

Den grovmotoriske utviklingen støttes av en høy lekeverdi (PLAY)

Mestring av grovmotorikk, styrker potensialet innenfor bevegelse (MOVE), læring (LEARN), samfunnsdeltakelse og sosial inkludering (SOCIAL). Grovmotorikk er bygget på kroppsfunksjoner (som balanse) som stimuleres og trenes i grunnleggende motorikk og grunnleggende lek (PLAY). Et miljø med høy lekeverdi (PLAY), inviterer til bruk av ulike funksjoner og ferdigheter som understøtter barnets utviklingspotensial, helse og livskvalitet.

Grovmotorikk

Grovmotorikk betegner bevegelsene der de store muskelgruppene i kroppen brukes; rygg, bryst, nakke, armer og ben. Det påvirker dermed vår mestring av fysiske handlinger basert på store muskelgrupper (f.eks. å hoppe og kaste ball), og vår funksjonelle mobilitet (gå, krype og løpe). En velutviklet grovmotorikk er avgjørende for samspillet mellom bevegelse (MOVE), omgivelser og mennesker (SOCIAL), og kommer bl.a. synlig i flytende og sammenhengende bevegelser tilpasset omgivelsenes krav.

Den grovmotoriske utviklingen

Den grovmotoriske utviklingen er utviklingen barnet går igjennom for å komme seg opp og frem i verden. Den tar utgangspunkt i barnets grunnleggende motoriske ferdigheter, hvor barnet trener grunnleggende bevegelser mot tyngdekraften (løfting av hodet, kryping etc.), og videreføres i barnets grunnlek (PLAY). Barnets grovmotoriske utvikling avhenger av mulighetene kultur, rollemodeller og omgivelser gir. Det er derfor viktig å skape rammer med høy lekeverdi (PLAY) som naturlig støtter barnets utvikling av grovmotorikk.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe