Tilbake

Inkludering

High Play Value kan styrke inkludering, da mangfoldet i rammeverket gir mulighet for deltakelse på tvers av funksjonsevne, utviklingsnivå og bakgrunn.

Inkludering og lekeverdi

Hos UNIQA skaper vi en ramme der den høye lekeverdien omfatter både barn med og uten spesielle behov. Rammer med fokus på inkludering og høy lekeverdi (Lekeverdi), skaper et frirom hvor barn kan delta og utvikle seg på tvers av funksjonsevne, utviklingsnivå og bakgrunn.

Inkludering av barn med spesielle behov

I mars 2021 vedtok EU-kommisjonen «Strategi for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2030». Denne strategien er en oppfølging av «European Disability Strategy 2010-2020», og inkluderer både personer med synlige og usynlige funksjonshemminger. Det betyr at personer med psykiske, fysiske og sensoriske funksjonshemninger, samt utviklingshemming, bl.a. skal ha mulighet for tilgjengelighet og deltakelse på lik linje med resten av samfunnet. Dette støtter FNs barnekonvensjon, ettersom den understreker at det funksjonshemmede barnets fulle deltakelse i samfunnet skal sikres slik at barnet oppnår størst mulig selvtillit og mulighet til å leve et meningsfylt liv.

UNIQAs fokus på tilgjengelighet og inkludering

Barns utvikling skjer bl.a. i samspill med det sosiale miljøet (Sosialt), så for å hjelpe barn til en positiv utvikling med likeverd og høy livskvalitet, er det vår oppgave å skape rammer der barn med synlige og usynlige funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje med andre. Når vi designer med høy lekeverdi (Play Value), gjør vi det med fokus på tilgjengelighet og inkludering på tvers av utviklingsnivå, funksjonalitet og bakgrunn.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe