Tilbake

Kognitiv utvikling

Kognitiv utvikling fremmes gjennom kognitive elementer, som naturlig inkluderes og trenes i lek (Lek), som foregår i rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi).

Rammer med høy lekeverdi (Play Value) fremmer kognitiv utvikling

Kognisjon betyr kognisjon og tenkning, og påvirker det kognitive området av hjernen. Kognitiv utvikling støttes av rammer med høy lekeverdi (Play Value), som inviterer til mange ulike lekefunksjoner og lekeformer med kognitive elementer. Sosiale (sosiale) interaksjoner, bevegelse (Bevege) og læring (Lær) i lek (Lek), styrker den kognitive utviklingen og er naturlig involvert i rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi).

En sunn utvikling med selvstendig deltakelse

Kognitiv utvikling er relevant for tenkning og forståelse av, samt samspill med omverdenen, og er viktig for barnets utvikling og selvstendige deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Kognisjon har å gjøre med sensorisk persepsjon, tenkning, problemløsning, fantasi, visualisering, hukommelse, språk, læring, planlegging og eksekutive funksjoner. Kognitive funksjoner er derfor svært viktige for sunn utvikling og et positivt samspill med omverdenen.

Kognitiv utvikling styrkes naturlig i omgivelser med høy lekeverdi (Lekeverdi)

Rammer som inviterer til bevegelse (Bevegelse), lek (Lek), læring (Lær) og sosiale interaksjoner (Sosial), samt stimulerer barns fantasi, problemløsning og ingeniørtenkning, inkluderer kognitive elementer. Ingeniørtenkning er en systematisk, analytisk og utforskende tilnærming som bl.a. beskrives i forbindelse med Styrket pedagogisk læreplantema om Natur, friluftsliv og realfag. I rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi) styrkes den kognitive utviklingen ofte naturlig, da rammen inviterer barn til å inkludere mange ulike former for lek og lekefunksjoner med kognitive elementer. Rammer som inneholder hinderløyper, interaktive spill, labyrinter, byggematerialer, tall og bokstaver, gir mulighet for inkludering av kognitive elementer i spillet (Play).

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe