Tilbake

Problemløsning

Ferdigheter og kompetanser i problemløsning kan læres gjennom lek (Lek) og sosiale interaksjoner (Sosial) i et rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi)

Problemløsningsevnen læres (Lær) i et rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi)

Nysgjerrighet og lek (Lek) oppstår naturlig hos barnet, og er omdreiningspunktet for barnets utvikling av ferdigheter – herunder ferdigheter i problemløsning. I et rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi) inviteres det til en lekeflyt med mange former for både fri og voksenstyrt lek, hvor barnet alene eller i sosiale fellesskap (Sosial) støttes i utvikling av ferdigheter i problemløsning.

Viktigheten av problemløsningsevner

Kognitive ferdigheter og kompetanser i problemløsning er avgjørende. De styrker barnets livskvalitet og utvikling, og støtter det i å håndtere situasjoner gjennom livet. Et barn med gode problemløsningsevner vil f.eks. kunne la seg lede av hensyn til handling og konsekvens. Likeledes vil de ikke lett bli overrasket over skoleoppgaver fordi de gjennom tidligere problemløsning har dannet en kognitiv referanseramme og selvtillit som kan støtte dem i oppgave- og problemløsning.

Utvikling av problemløsning i rammer med høy lekeverdi (Play Value)

Rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi) er et frirom hvor barn gjennom lek (Lek) selvstendig eller i fellesskap stimuleres til fantasi og kreativitet, til å undre, observere, undersøke og utforske, og til å lære om handling og konsekvenser. Dette er aspekter som alle støtter den kognitive utviklingen av problemløsningsferdigheter. På denne måten fungerer et rammeverk med høy lekeverdi (Lekeverdi) som et frirom hvor barn gjennom flere ulike former for lek, kan prøve og løse problemer selvstendig og i samarbeid med både barn og voksne.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe