Tilbake

Sensorimotorisk utvikling

Miljø med høy lekeverdi (Play Value), inkluderer ulike sansebehov, utvikler sansemotorikk, og øker livskvaliteten, gjennom varierende sansestimulering

Sensorimotorisk utvikling i rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi)

Sansemotorikk er relevant for læring, sosialt samspill, lek, bevegelse og generell velvære og utvikling. I dag er det en økende bevissthet om betydningen av sansestimulering for vår utvikling og trivsel, noe rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi) bør gjenspeile.

Sansemotorikk - kroppens omfattende samspill

Sansemotorikk dekker motoriske og sensoriske aspekter ved kroppsfunksjon. Den beskriver samspillet mellom sanser, kropp og hjerne, og er grunnlaget for bevegelser (Move), atferd, følelser og reaksjoner. En viktig del av samspillet er de primære sansene, den vestibulære sansen (labyrintsansen), den proprioseptive sansen (muskel-leddsansen), og den taktile sansen (berøringssansen), da disse styrker kroppssansen vår. Når kroppen stimuleres, sendes en melding til hjernen, som gjennom sanseintegrasjon integrerer stimuleringen og sender en motorisk respons ut i kroppen. Responsen kan enten være passende eller upassende, avhengig av vår nevrologiske terskel og sensoriske integrering. Sanseintegrasjon er en nevrologisk prosess som omhandler hjernens evne til å motta og bearbeide sanseinntrykk. Prosessen er viktig for vår oppfatning av oss selv i verden, og kan trenes opp gjennom sansestimulering. En velutviklet sansebearbeiding er en forutsetning for et nervesystem i balanse, kroppsoppfatning, sosial deltakelse (Sosial) og utviklende lek (Lek) og læring (Lær).

Sansestimulering i rammer med høy lekeverdi (Play Value) styrker sansemotorikken

Det er avgjørende for barn å ha så mange ulike sansepåvirkninger som mulig slik at de trener opp hjernens evne til å bearbeide stimuleringen og reagere hensiktsmessig på den. Dette betyr ikke at det må være et bombardement av sansepåvirkninger, men snarere en allsidighet slik at barnet kan søke de stimuli det trenger. Vi tror at rammer med høy lekeverdi (Lekeverdi), tilbyr barn ulik grad og former for sansestimulering, og kan støtte sanseintegreringstrening og den sansemotoriske utviklingen.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe