Tilbake

Sosial utvikling

High Play Value lar barn inkorporere ulike deler av sosial lek som utvikler sosiale ferdigheter og kompetanser

Sosial utvikling (sosial) i miljøer med høy lekeverdi (Lekeverdi)

Hos UNIQA skaper vi et rammeverk som utvikler mennesker, med fokus på barn. Et miljø med høy lekeverdi (Lekeverdi) er et frirom hvor lek (Lek) er barnas felles aktivitet, som hele tiden utvikles og støtter barnas sosiale ferdigheter og kompetanser (Sosial).

Legens sosiale samhandling

I det sosiale samspillet mellom barn, miljø og lek utvikler barnet viktige sosiale ferdigheter og kompetanser som støtter dem gjennom livet. Det skjer både ved å observere andre barn og voksne, og i deres eget samspill med omverdenen. Empati, tilknytning, kulturell og sosial forståelse, samarbeid, konfliktløsning og situasjonsforståelse er alle eksempler på sosiale kompetanser og ferdigheter (Sosial) som trenes og utvikles gjennom lek.

Utviklende og sosiale (sosiale) miljøer

Barne- og utdanningsdepartementets digitale læringsportal, emu.dk, har satt 2 mål i Læreplantemaet om sosial utvikling

Det pedagogiske læringsmiljøet skal understøtte at alle barn trives og er en del av sosiale fellesskap, og at alle barn utvikler empati og relasjoner.
Det pedagogiske læringsmiljøet skal understøtte fellesskap der mangfold ses som en ressurs og som bidrar til demokratisk danning.

I UNIQA mener vi at et miljø med høy lekeverdi (Play Value) egner seg til sosiale fellesskap (Social), hvor leken hele tiden inkluderer og utvikler mange ulike sosiale ferdigheter og kompetanser. Vi har et øye for mangfold som ressurs, og gir rom for sosiale interaksjoner på tvers av bakgrunn, funksjonsnivå og alder.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe