Tilbake

Å gjemme

Barn elsker å gjemme seg. Når et lekeområde har fasiliteter som små kroker, grotter, lekehus, multifunksjonelle verktøy og telt, øker det lekeverdien ved å gi barna mulighet til å gjemme seg. Det gir både plass til en stille innhegning og villere gjemmeleker med fart, spenning og bevegelse (MOVE). Når barn deltar i gjemmeleker, kan det styrke den kognitive, sansemotoriske og sosiale (SOCIAL) utviklingen, samt risikohåndtering.

Sensorimotorisk utvikling

I hemmelige lek er barna fysisk aktive, mens sansene skjerpes. De løper over ujevnt terreng, klatrer i høyder eller kryper inn i små kriker hvor de må knele og dukke hodet for å få kroppen til å passe. Her sitter de stille og prøver å fornemme hvor barnet som skal finne dem er. Det stilles krav til sansesystemet for å bearbeide og integrere et hav av sansestimuli, samtidig som musklene skal sørge for at barnet ikke mister balansen når det sitter i vanskelige stillinger eller ser seg rundt. Den støtter barnets sansemotoriske utvikling og kroppsfølelse.

Risikostyring

Risikohåndtering utvikles gjennom risikofylt lek og er vesentlig for barnets utvikling og livsdeltakelse. Skjulte spill fungerer som et risikospill, der barn tester grenser i miljøer med raske bevegelser (MOVE) og spenningselementer. Det er f.eks. når barna raskt skal finne et gjemmested, klatre opp bakken for å gjemme seg eller få oversikt, eller når de må forholde seg til spenningen ved å gjemme seg.

Kognitiv utvikling

Når barnet deltar i det skjulte spillet, kan det støtte den kognitive utviklingen. Leken krever at barnet danner seg en oversikt og får en følelse av tid, rom og retning, fokuserer på problemløsning, teller, konsentrerer seg, tenker rasjonelt og strategisk og husker. I tillegg lærer små barn at selv om du ikke kan se noe eller noen, betyr det ikke at de ikke er der.

Sosial utvikling (SOCIAL)

Gemmeleg er et spill (PLAY) med sosiale (SOCIAL) spilleregler. Spillereglene lærer barna å følge sosiale regler (SOCIAL) og forstå viktigheten av å leke (PLAY) sammen på en god måte med respekt for hverandre og leken. I leken kan det naturlig nok oppstå konflikter som barna må lære å lære. Det styrker evnen til å løse konflikter og gjenforenes i leken.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe