Tilbake

Å henge

Det er morsomt å bevege seg i høyder med armene. Kroppen brukes på nye måter og forståelsen av egne bevegelsesmønstre utfordres. Verktøy der barn motiveres til å henge i armene, gir barna nye måter å bevege seg på, og utfordrer forståelsen av rom og retning. Ved å bevege seg hengende i armene styrkes kroppens muskler, øye-hånd-koordinasjon og kognitive egenskaper. I tillegg økes kroppsfølelsen gjennom stimulering av kroppens tre primære sanser. Lekeplasser med redskaper som inviterer til henging har ofte høy lekeverdi (PLAY), da det er mulig å bruke ulike former for lek (PLAY).

Høy spilleverdi

En lekeplass med høy lekeverdi (PLAY) gir barna mulighet til å komme i lekeflyt, hvor ulike lekefunksjoner naturlig inngår. Klatrestativ, tau, stiger/ribber, leketårn, trapes, bøtte og armlenstativ, samt hinderløyper egner seg til sosiale (SOCIAL) og risikofylte leker (PLAY). Med føttene hengende over bakken, må barnet vurdere og håndtere høyder. Det stimulerer til risikohåndtering, problemløsning og planlegging, og kan positivt påvirke barnets selvfølelse når en så vanskelig aktivitet mestres.

Sansestimulering

Ved henging i armene stimuleres alle tre primærsansene (den vestibulære, proprioseptive og taktile). Den støtter kroppsfølelsen og sensorisk integrering, samtidig som den har en jordingseffekt. I tillegg til dette stimuleres synssansen som er en del av øye-hånd-koordinasjonens omfattende samspill mellom sanser, bevegelse og muskelsammentrekninger.

Fysisk helse

Henging er en lekefunksjon som støtter kroppens fysiske evne og helse. Både fin- og grovmotorisk utvikling støttes ved henging i armene. Finmotorikken utvikles gjennom styrkede grep, og grovmotorikken støttes gjennom større bevegelser som svinger og hopp. Armgang stiller krav til koordinering av armbevegelser, grep, balanse og øye-hånd-koordinasjon, og trener samtidig både kondisjon og muskelstyrke.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe