Tilbake

Å komme over

Å komme over verktøy og hindringer er en morsom og spennende lekefunksjon hvor barnas normale bevegelsesmønster utfordres. Lekefunksjonen kan øke barns risikohåndtering, selvtillit, problemløsning, planlegging og sansemotorikk, som er elementer av betydning for barns deltakelse i sosiale interaksjoner (Sosial) og aktiviteter innen lek (Lek), bevegelse (Bevegelse) og læring. (Lære).

Verktøy som utfordrer bevegelsesmønsteret styrker utviklingen

Verktøy der barn må bryte det normale bevegelsesmønsteret for å komme over øker lekens utviklingspotensial. Balansebaner, hinderløyper, hengebroer, hengetunneler, klatrevegger og taubaner inviterer barn til å bevege seg over områder, verktøy og hindringer. Det utfordrer barns normale bevegelsesmønster, noe som kan styrke utviklingen.

Lekefunksjonen stimulerer fysiske, sansemotoriske og kognitive egenskaper

Når barn skal over hindringer, hull eller ujevne underlag, stimuleres de både fysisk, sansemotorisk og kognitivt. Lekefunksjonen stiller krav til problemløsning og konsentrasjon, samtidig som man trener balanseevne, finmotorisk grep, øye-hånd-koordinasjon, muskelstyrke, og samarbeidet mellom de to hjernehalvdelene.

Risikostyring styrkes gjennom risikofylt lek

I spill der barn må krysse hindringer, hull eller ujevne overflater, oppstår en risikabel lek fylt med spenning og nye utfordringer. Den trener barns risikohåndtering, som er en viktig ferdighet i å håndtere risikofylte situasjoner gjennom hele livet. Likeledes vil spenningen og mestringen av en risikofylt lek lære barnet om sine egne grenser og styrke dets selvtillit og selvfølelse.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe