Tilbake

Øye-hånd koordinering

Øye-hånd-koordinasjon er en viktig lekefunksjon som trener et avansert samarbeid mellom visuell informasjon og håndbevegelser. Samarbeidet er viktig for barns selvstendighet og deltakelse i læring (Learn), lek (Play) og bevegelse (Move), som alle er områder som fremmer barns helse og videre utvikling.

Ramme med høy spilleverdi (Play Value) inviterer til å inkludere øye-hånd-koordinasjon i stykket (Play)

Siden en stor del av barns utvikling skjer gjennom deres primæraktivitet, lek (Play), bør barnevennlige omgivelser invitere til involvering av øye-hånd-koordinasjon som lekefunksjon. Rammer med høy lekeverdi (Play Value) inneholder lekeverktøy som involverer øye-hånd-koordinasjon naturlig i leken. Sansepaneler, klatrestativ, krypende tunneler, byggeverktøy og lekekjøkken er alle lekeapparater som inviterer til bruk av øye-hånd-koordinasjon.

Øye-hånd-koordinasjon fremmer visuomotorisk samarbeid

Når øye-hånd-koordinasjon er involvert i lek, fremmer det det avanserte visuomotoriske samarbeidet som er relevant for å utføre aktiviteter i både lek (Play), læring (Learn) og bevegelse (Move). Verktøy som inviterer til å krype, klatre, kaste, gripe, heise, utforske og bygge alle egner seg til involvering av øye-hånd-koordinasjon i lek (Play).

Øye-hånd-koordinasjon er viktig for barnets selvstendige deltakelse i meningsfulle aktiviteter

Vansker med øye-hånd-koordinasjon kan gi klønete bevegelser og gjøre det vanskelig å delta i meningsfulle aktiviteter. Når vi spiser, drikker, skriver, kaster, griper og kler på og av, brukes øye-hånd-koordinasjon. Hver gang du skal fange en ball, krever det f.eks. til

  1. Øynene ser ballen (visuelle sensoriske input)
  2. Avstanden til ballen vurderes (sensorisk prosessering)
  3. Hånden strekker seg ut og griper ballen (motoreffekt)

Rammer som inviterer til involvering av øye-hånd-koordinering er derfor svært viktig for barns positive utvikling og livsdeltakelse.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil glæde os til at hjælpe