Tilbake

Å hvile

Akkurat som trening og fysisk aktivitet er viktig i barns liv, er hvile også en vesentlig del av en sunn hverdag. Ved å hvile kan barnet komme seg etter innsatsen og forbedre konsentrasjonen før han begynner å leke (PLAY) igjen. Hvile gir rom for barna til å roe seg ned, styrke energinivået og planlegge neste aktivitet i fred.

Rasteområder utfyller den ville leken (PLAY)

Rammer med plass til å hvile utfyller lekeplassens ville scene virkelig godt. Det er viktig at barna opplever at det er greit, de trekker seg fra den ville leken (PLAY), og at det er tydelige steder de kan gjøre dette. Det kan hjelpe dem å lytte etter og svare på deres egne behov, og gi dem muligheten til å lade opp og fordøye opplevelser. Rasteplasser kan også fungere som et utkikkspunkt hvor barna kan observere leken (PLAY) før de deltar, da det kan redusere usikkerhet og sensorisk overstimulering. Et hvileområde kan f.eks. bestå av en grønn oase, hengekøyer, grotter, benker, lekehus, spiseplasser eller en sansehage.

Hvile og helse

Når fysiske rammer inkluderer rom for hvile, gir det barna rom til å stoppe opp og kjenne etter hvilken aktivitet de nå trenger, og til å la kroppen hvile etter den stresstilstanden som naturlig oppstår i ville leker (PLAY). Rasteplasser kan styrke psykisk helse, konsentrasjon, samt kropps- og behovssans, og vise barna at det er greit at de trekker seg tilbake.

Sosial interaksjon (SOCIAL)

Når det er plass til å hvile i et lekeområde, gir det barna mulighet til å ta en pause uten å forlate fellesskapet helt. De kan observere den pågående leken (PLAY) og delta i rolige spill og samtaler. Rasteplasser skaper rom for nærvær, hvor man i samtaler kan sette ord på opplevelser og følelser som har oppstått i leken, og styrke den emosjonelle og språklige utviklingen.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe