Tilbake

Å søke ly

Å søke ly går hånd i hånd med hvilens lekefunksjon og er i likhet med bevegelse og hvile en vesentlig del av en sunn hverdag med rom og overskudd til deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Behovet for å søke ly er et behov alle barn opplever, og kan oppstå av mange årsaker. Selv om behovet er aktuelt for alle barn, blir det ikke alltid lyttet til, anerkjent eller inkludert i rammer med lek, læring, sosialt samspill (sosialt) og bevegelse (Beveg deg).

Den ville leken (Lek) kompletteres med å søke ly

Når barn søker ly, lar det dem roe seg ned på en vill lek (Lek), styrke energinivået og planlegge neste aktivitet. Rammer med plass til å søke ly, utfyller den ville scenen i barneområder veldig bra. Rammeverket kan f.eks. skapt gjennom design som inkluderer små huler, hengekøyer, stoler med støydemping, telt, sanserom eller lekehus.

Tydelige muligheter for å søke ly, erkjenner barnas behov for å samles

Det er viktig at barna opplever at det er greit at de trekker seg tilbake fra den ville leken og sosiale aktivitetene. Barnevennlige omgivelser som tydelig viser hvor barn kan søke ly, anerkjenner deres behov for nettopp det. Den inviterer barna til å kjenne etter og søke det de trenger, til å balansere nervesystemet, styrke kroppsfølelsen og føle seg vel.

Å søke ly kan redusere risikoen for ekskludering og overstimulering

Rammer som inviterer til å søke ly gir barna en naturlig form for skjerming i et anerkjennende miljø der de ikke nødvendigvis havner utenfor fellesskapet. Det kan virke inkluderende for barn som trenger ekstra tid for seg selv, trenger å bearbeide sansestimuli rolig, eller trenger å observere lek på avstand før de deltar.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe