Tilbake

Taktil stimulering

Barn elsker å utforske gjennom berøring, og det gjør ofte leken morsommere når ulike former for taktil stimulering er inkludert. Taktil stimulering refererer til stimulering av følesansen (taktil sans) og har stor betydning for utviklingen av hjernen og menneskets forståelse av kroppen i samspill med omverdenen. Stimulering av den taktile sansen kan fremme kroppslig ro og brukes ofte som et terapeutisk middel. I tillegg er stimulering viktig for elementer som er sentrale i bevegelse (Move), læring (Learn), lek (Lek) og sosiale (sosiale) interaksjoner.

Naturlig involvering av taktil stimulering

Taktil stimulering er en lekefunksjon som ofte er naturlig involvert i leken. Hver gang barn føler teksturer og temperaturer, stimuleres den taktile sansen. Selv om taktil stimulering har stor betydning for barns utvikling, varierer den taktile toleransen og opplevelsen av stimuleringen med hver enkelt. Det er derfor viktig å ha mange former for taktil stimulering tilgjengelig. Blokker, baller, spillpaneler, naturmaterialer, interaktive spill, sanseverktøy, sandkasser, ballbad og vannområder er populære verktøy som alle stimulerer den taktile sansen.

Taktil stimulering fremmer barns utvikling og velvære

Når den taktile sansen stimuleres i lek, kan det åpne opp for en utforskende nysgjerrighet som fremmer sansemotorisk utvikling og kognitive komponenter som konsentrasjon og observasjonsevne. Behagelig stimulering av den taktile sansen fremmer også velvære og ro, og spiller en viktig rolle for barns velvære og kroppsfølelse.

Taktil stimulering er viktig for deltakelse i meningsfulle aktiviteter

Jo mer barn er i kontakt med ulike former for taktil stimulering, desto bedre blir deres sansebearbeiding og sansediskriminering. Det er bl.a. viktig i undervisningssammenhenger hvor barn skal behandle og integrere multisensorisk informasjon samtidig som de holder blyanten, klipper med saks, bruker teknologiske læringsverktøy, fokuserer og sosialiserer.

Taktil stimulering som et terapeutisk middel

Taktil stimulering er en lekefunksjon som ofte brukes som et terapeutisk middel. Dype taktile stimuli, virker beroligende og kan styrke barns kroppsfølelse, noe som fremmer en indre ro. For å ha et nervesystem i balanse, søker barn sansestimuli i henhold til deres individuelle behov. Når varierende taktil stimulering tilbys som en naturlig del av hverdagen, kan det hjelpe barn med å møte sine sansebehov og støtte utvikling.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe