Tilbake

Kognisjon

Kognisjon er en lekefunksjon som inngår i mange ulike former for lek. Når man skal tilegne seg ny kunnskap, løse oppgaver, engasjere seg i sosiale interaksjoner og fysisk trening benyttes en rekke kognitive prosesser. På et lekeområde innebærer det f.eks. å identifisere og tenke på relevante handlinger som muliggjør deltakelse i spillet (Spill). Tenking hjelper barns selvstendighet og selvtillit gjennom økt selvbevissthet. Kognisjon inngår altså i spill med læring (Learn), bevegelse (Move) og sosiale interaksjoner (Social), og styrker bl.a. barns selvstendighet og selvinnsikt.

Et stort utvalg av lekeapparater inkluderer kognisjon

Mange ulike lekeverktøy inviterer til å inkludere kognisjon som en lekefunksjon. Spillpaneler inviterer til gjennomtenkt lek med gjenkjennelse, persepsjon, hukommelse, samt kritisk og logisk tenkning. Hinderløyper setter rammene for barnet, hvor analyse av miljø og risikofaktorer står sentralt. I tillegg til disse er interaktive verktøy, konstruksjonsverktøy, labyrinter, verdenskart, puslespill, samt verktøy med tall, alfabeter og ord kognitivt stimulerende. Lekeverktøy som støtter utviklingen av kognitive ferdigheter fremmer barnas læringsevne.

 

Kognisjon og bevegelse (Move) går hånd i hånd

Når barn beveger seg, er kognisjon et sentralt element. Bevegelse gir kroppen stimuli som skal håndteres og handles på. Når f.eks. spille fotball, er det nødvendig med et samarbeid mellom sensoriske input, kognitive funksjoner og motorisk respons for å sparke ballen. Kognitive ferdigheter som problemløsning, forståelse av årsak-virkning og romretning, konsentrasjon og hukommelse er nøkkelelementer her.

Kognisjon er en del av sosiale (lek) spill (lek)

Kognisjon er en lekefunksjon som naturlig er en del av sosiale spill (Social). Når barn trenger å forstå og følge sosiale regler, forstå konsekvenser og delta i samtaler, samt fantasifulle og kreative interaksjoner, er kognisjon naturlig involvert i leken. I tillegg får barn i sosial lek mulighet til å reflektere over og uttrykke egne og andres holdninger og behov, samtidig som de introduserer nye problemløsningsstrategier og måter å håndtere dem på.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe