Tilbake

Auditive Stimulanser

Morsomme verktøy med lydstimulering gir liv til lekeområder. De er populære blant barn, styrker lekeverdien (Lekeverdi), og oppmuntrer til sosial deltakelse (sosial). I tillegg til at lydstimulering kan være morsomt og inkluderende, er det essensielt for barnets utvikling og være i verden.

Lek og auditiv stimulering

På en lekeplass er verktøy som bruker lydeffekter en kilde til studier, sensorisk integreringstrening og sosial interaksjon. Hørselssansen aktiveres av høytempomusikk eller annen fartsfylt lyd. Stille musikk eller lyder i rolig tempo kan derimot virke beroligende. Når barn leker er det ofte multisensorisk stimulering, hvor auditive stimuli må integreres med andre former for sensorisk stimulering. Når lyd oppleves i sammenheng med annen stimulering, trenes det opp en komplisert sanseintegrasjonsprosess som støtter barnets væren i verden gjennom hele livet, og danner meningen med lyden vi hører.

Utvikling av hørselssansen (hørselssansen)

Hørselssansen har som oppgave å gjenkjenne, forstå og lære språklig kommunikasjon, og gi beskjed om omgivelsene. Sansecellene befinner seg i det indre øret, og stimuleres av lydbølger, som oppdages av vibrasjoner i små bein og væskefylte bueganger, hvoretter impulser sendes til hjernen, og integreres med andre sanseinntrykk og motoriske meldinger. Utviklingen og integreringen av hørselssansen starter allerede i fosterstadiet, hvor fosteret kan høre morens stemme og hjerteslag. Fra en tidlig alder kan barn reagere på lyder og trenger miljøer med varierende auditiv stimulering for å vekke sansene. Varierende auditiv stimulering fremmer prosessen med sensorisk integrering, den språklige, sosiale, sensorisk-motoriske og musikalske utviklingen.

Nyansene i språket

Å spille verktøy med lyder gir mulighet for utforskning av auditive komponenter i et multisensorisk miljø, hvor den sensoriske integrerende prosessen trenes. Dette innebærer bl.a. opplæring i forsvarlig diskriminering som er relevant for vår evne til å snakke og forstå språk. Foredlingen av lyder, og deres nyanser, er en svært intrikat del av prosessen som gir oss muligheten til å sette visse lyder inn i meningsfulle stavelser og ord.

Auditive stimuli kan støtte sansemotorisk utvikling

Auditive stimuli med rytme inviterer til bevegelse (MOVE) av kroppen i takt med rytmen, noe som støtter den sansemotoriske utviklingen. Det samme gjelder interaktive spill med lyder som forteller hvor og når du skal trykke på forskjellige sensorer for å fullføre spillet. De interaktive spillene krever at man kan diskriminere og identifisere lyder, og bevege seg (MOVE) raskt mot dem. Det trenger imidlertid ikke være interaktive spill for at sansemotorikk skal utvikles. Når f.eks. må holde på musikkinstrumenter som når man slår slagverk, det krever motorisk planlegging, sterkt grep og øye-hånd koordinasjon for å treffe rett sted til rett tid.

Musikklek (PLAY)

Instrumenter indbyder børn til at udfolde sig musikalsk. Det lærer dem at identificere, huske og gentage lyde, hvilket styrker kreativiteten og kognitive komponenter. Når børn spiller på instrumenter, kan de komme i et legende flow, hvor de udforsker lyde og rytmers mange nuancer, og herigennem får sensorisk stimulation af de forskellige toner. 

Auditive stimuli og sociale interaktioner (SOCIAL) på tværs af udvikling

Områder med auditive stimuli kan invitere til udforskning af lyde og et samarbejde om udviklingen af disse. De kan fungere som mødesteder, hvor børn kan indgå i sociale fællesskaber (SOCIAL) på tværs af alder og udviklingsniveau. Det kan f.eks. være i at samarbejde om at gennemføre et interaktivt spil eller ved at udforske musikinstrumenters verden.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe