Tilbake

Å klatre

Klatring styrker den fysiske helsen og støtter en positiv utvikling. Når du klatrer bruker du plassen på nye måter og bryter det vanlige bevegelsesmønsteret. Det er en morsom og utfordrende lekefunksjon som utvikler både kroppsbevissthet, fysisk helse, problemløsning, sansemotorikk og sosiale ferdigheter. Det øker lekeverdien til rammene når de inkluderer verktøy som motiverer barn til å utfordre bevegelsesmønsteret både horisontalt og vertikalt.

Lekeverdi

Når rammer har en høy spilleverdi (Play Value), legger de opp til en flyt der mange forskjellige spillefunksjoner er inkludert. Klatrevegger, stiger, nett, pyramider og klatrestativ er alle verktøy som øker Lekeverdien ved å la barn inkludere klatring i Leken (Leken). Klatring lærer barn å orientere seg i risikofylte situasjoner og å utfordre seg selv på nye måter, som kan støtte risikohåndtering og selvstendighet.

Kognitive og sosiale ferdigheter

Klatring kan styrke både kognitive og sosiale ferdigheter. Gjennom klatring øker barna forståelsen av rom og retning. De befinner seg i nye og utfordrende situasjoner hvor problemløsning, planlegging og konsentrasjon må brukes for å mestre situasjonen. I klatring brukes kryssbevegelser som forbedrer evnen til å lære. Kryssbevegelse styrker samarbeidet mellom de to hjernehalvdelene, noe som er viktig når man skal lære å lese og skrive. Klatring utvikler barnas sosiale ferdigheter (Social) når flere barn bruker samme verktøy og hjelper hverandre med å klatre. Det styrker samarbeid og tillit, som er elementer som er relevante for sosiale interaksjoner (Sosial) gjennom livet.

Sansemotorikk og fysisk aktivitet

Ved klatring stimuleres synssansen og alle tre primærsansene (den vestibulære, proprioseptive og taktile). Stimulering av de tre primære sansene styrker kroppsfølelsen. I tillegg trener den den sanseintegrasjonen som er relevant for at vi skal bruke kroppen hensiktsmessig. Gjennom klatring får du styrket sansemotorikk som f.eks. øye-hånd-koordinasjonens omfattende samspill mellom sanser, bevegelse og muskelsammentrekninger. Balanseevne, muskelstyrke i hele kroppen og det kardiovaskulære systemet har også nytte av klatring, og det er grunnen til at klatring støtter fysisk helse. Den grovmotoriske og finmotoriske utviklingen understøttes også av at grepene på hendene skal være sterke og presise, samtidig som det brukes større bevegelse i f.eks. svinge og hoppe.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe