Tilbake

Å krype

Kryp er en viktig del av barns utvikling og en morsom lekefunksjon som naturlig er involvert i leken. Lekefunksjon er viktig for kroppsoppfatning, muskelstyrke og hjerneutvikling, samt balanse, sansesystem, kognisjon, problemløsning og koordinasjon. Dette er elementer som alle støtter deltakelse i lek (lek), bevegelse (Move), læring (Learn) og sosiale interaksjoner (Social).

Verktøy som inviterer deg til å gjennomsøke øker spilleverdien

Krypende tunneler, grotter, lave innganger, ujevne underlag, krypende slott og hinderløyper er verktøy som stimulerer barn til å krype. Når rammer inviterer til ulike lekefunksjoner, øker lekeverdien og utviklingspotensialet. I en krypende tunnel vil barnet styrke kroppsfølelsen, bryte det naturlige bevegelsesmønsteret, lære om rom og retning, og utfordre seg selv i å takle en risikofylt situasjon.

 

Å krype styrker sansemotorikk og fysisk helse

Det er et omfattende samarbeid mellom sensorisk informasjon og motoriske bevegelser ved krypning. Rom, retning og dybde må hele tiden vurderes gjennom stimulering av synssansen (det visuelle), balansesansen (vestibulæren), muskel-leddsansen (den proprioseptive) og berøringssansen (den taktile), og en relevant motorrespons må aktiveres. Den trener elementer som støtter ferdigheter som er relevante for leke- og læringsaktiviteter; øye-hånd-koordinasjon, taktil diskriminering, finmotoriske grep og kroppsmuskelstyrke.

Krypende bevegelser kan lette kognitiv utvikling

Å krype er viktig for babyens første utviklingsstadium, og er med på å forme hjernen fra 5 måneders alder. Når du klatrer fra A til B brytes kroppens daglige bevegelsesmønster og kroppens ekstremiteter må koordineres på nye måter, noe som trener både planlegging og problemløsning. Under kryssbevegelser, som er en forutsetning for å krype, stimuleres hjernestrålen slik at den raskere kan overføre informasjon fra den ene hjernehalvdelen til den andre. Det styrker dermed samarbeidet mellom de to hjernehalvdelene, og støtter bl.a. barnets lese- og skriveferdigheter.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe