Tilbake

Rollespill

Rollelek er en universell lekefunksjon som barn over hele verden bruker. Lekefunksjonen er viktig for barnets utvikling, da bl.a. barnets intellektuelle, språklige og sosiale (sosiale) ferdigheter fremmes i leken. Rollelek ses ofte i sammenheng med rollelek, der barn tar på seg roller de enten imiterer fra virkeligheten, eller til og med bruker fantasien til å skape.

Fysiske rammer som støtter rollespill

Det finnes mange forskjellige typer rollespill, og det er kun fantasien som setter grenser for ytelsen til spillet. Arbeidsfunksjoner, matbutikk, far/mor/barn, fantasiscenarier og virkelige hendelser, er bare noen få eksempler på rollespill som barn engasjerer seg i. Mange ulike verktøy oppfordrer barn til å inkludere rollespill i spillet. Lekebutikker, hus, slott, kjøkken, kostymer og temalekeplasser oppfordrer tydelig barna til å inkludere rollespill, men lekeapparater med en mer fleksibel struktur fungerer også, da dette kun er fantasien som setter grenser.

Rollespill støtter sosial og kognitiv utvikling

Rollespill er en sosial og kognitiv aktivitet. De sosiale og kognitive kompetansene trenes opp når barna sammen skal utvikle historier, bli enige om spilleregler, og innleve rollenes virkelighet. Her er det behov for at barna kan inngå kompromisser og inkludere sine ulike forståelser av hverdagslig samspill eller superheltenes kvaliteter. Den utvikler barns konflikthåndtering, problemløsning, empati og samarbeid, og lærer dem å navigere i sosiale regler.

I rollespill, Lær språk og kommunikasjonsevner

Den språklige utviklingen er en transaksjonsprosess som foregår mellom barnet og de sosiale (sosiale), kulturelle og fysiske rammene. Leken er barnas primære aktivitet og midtpunktet for sunn utvikling. I rollelek utvikles sosiale interaksjoner (Sosial) med bevegelse (Move) og kommunikasjon som utvikler barnas språklige og kommunikative ferdigheter.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe