Tilbake

Å snurre rundt

Spenning og hurtighet er elementer av risikofylt lek som oppstår naturlig når du snurrer rundt. Å snurre rundt er en lekefunksjon som stimulerer mange ulike sanser og trener det sansemotoriske samarbeidet. God sansemotorikk styrker deltakelse i meningsfulle aktiviteter; Blant annet, lek, læring, sosiale interaksjoner (sosial) og bevegelse (Move).

Spilleverdien økes av spinn

Spilleverdien til rammeverket styrkes når det er mulig å inkludere ulike lekefunksjoner. Karuseller, snurretopper, snurretopper og platespillere er alle verktøy som inviterer deg til å snurre rundt. Utformingen av verktøyet setter rammer for både inkludering og utviklingsfaktorer. For eksempel kan en karusell uten ryggstøtte styrke kroppens muskelstyrke og balanseevne, mens en karusell med ryggstøtte kan styrke inkluderingen av flere ulike behov og samtidig stimulere balansefølelsen.

Spinning styrker sansemotorikken

Når barn snurrer rundt, styrkes det sansemotoriske samarbeidet som er relevant for deltakelse i lærings-, bevegelses-, sosial- og lekeaktiviteter. Swirls gir massiv sansestimulering av bl.a. balansesansen (vestibulæren), muskelsansen (den proprioseptive), synssansen (det visuelle) og berøringssansen (den taktile). Når du spinner trener du muskelstyrke, sterke grep, koordinasjon og viljestyrte bevegelser, som er tilpasset sansestimuliene kroppen mottar.

Viktige ferdigheter kan støttes av spinning

Lek (Lek) som inkluderer spinn kan støtte barns sosiale, kommunikative og kognitive ferdigheter. Ofte krever det samarbeid å bruke karusell. Her er det behov for at barna tilpasser farten, kommuniserer behov, følger svingendringer og sosiale regler. Det utgjør en risiko for konflikt, hvor barnet lærer (Lær) viktige ferdigheter i konflikthåndtering og empati. I tillegg styrkes forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene, forståelsen av sammenhengen mellom fart, styrke og retning, og ferdigheter i beslutningstaking og oppmerksomhet.

Et høyspentelement øker risikostyringen

Når barn snurrer raskt rundt, engasjerer de seg i risikofylt lek som hjelper dem å føle sine egne grenser og takle spenningen, den massive sanseinngangen og den høye hastigheten. Den trener risikostyring, som er en viktig ferdighet som støtter håndteringen av risikosituasjoner gjennom hele livet. I tillegg styrkes selvstendigheten når barnet mestrer en risikofylt situasjon ut fra egne behov og vurderinger.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe