Tilbake

Sosialisering

Når barn leker sammen, inngår sosialisering som en lekefunksjon. Parker, lekeplasser, barnehager, barnehager og skolegårder er rammer som inviterer til sosialisering med både barn og voksne. Det gir muligheten til naturlig å danne vennskap, observere interaksjoner og oppleve andre typer atferd og perspektiver. Sosialisering hjelper barn til å utvikle sosiale (sosiale) og kognitive ferdigheter som er viktige for deltakelse i aktiviteter gjennom hele livet.

Rammer med høy spilleverdi (Play Value) inviterer til sosiale spill

Et miljø med høy lekeverdi (Lekeverdi) kan støtte barns sosiale (sosiale) ferdigheter og kompetanser ved å invitere dem til ulike former for sosial (sosial) lek. Når det er områder hvor barn kan samles til aktiviteter, vil det naturlig nok skape en ramme som inviterer barna til å engasjere seg i sosiale samhandlinger (Social). Alt fra bordbenkesett og grotter til sanseområder, utkikksposter, husker, vipper, karuseller, spill og lekehus inviterer naturligvis barn til sosial omgang.

Barns sosiale utvikling fremmes gjennom lek

Det er viktig at det pedagogiske læringsmiljøet understøtter sosiale lekemuligheter. Styrket pedagogisk læreplan beskriver læreplantemaet Samfunnsutvikling, som bl.a. legger vekt på at barns sosiale (sosiale) utvikling og læring (Lær) fremmes i leken. I lek med sosialisering kan barn lære å inngå kompromisser, navigere i sosiale regler og løse konflikter. Samtidig utvikles spillet i et samspill hvor det er behov for en konstant forsoning mellom barna. De sosiale ferdighetene barna utvikler er relevante i både leke- og læringsmiljøer, og fortsetter å være relevante gjennom hele livet.

Musikkspill (Spill)

Instrumenter inviterer barn til å utfolde seg musikalsk. Den lærer dem å identifisere, huske og gjenta lyder, noe som styrker kreativiteten og kognitive komponenter. Når barn spiller instrumenter, kan de komme inn i en leken flyt, hvor de utforsker de mange nyansene av lyder og rytmer, og gjennom dette får sansestimulering av de ulike tonene.

Auditive stimuli og sosiale interaksjoner (sosiale) på tvers av utvikling

Områder med auditive stimuli kan invitere til utforskning av lyder og et samarbeid om utvikling av disse. De kan fungere som møteplasser der barn kan være en del av sosiale fellesskap (sosiale) på tvers av alder og utviklingsnivå. Det kan f.eks. være i samarbeid for å fullføre et interaktivt spill eller ved å utforske verden av musikkinstrumenter.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe